Säker trädfällning av sjuka träd i Nacka

Har du ett träd på din tomt i Nacka som du tror har drabbats av sjukdom? En expert på trädfällning kan hjälpa dig att ställa diagnos. Här är några råd.


Träd som drabbas av sjukdom kan bli försvagade och tappa sina grenar eller lätt knäckas i vinden. Har man ett träd i sin trädgård som man misstänker är drabbat av sjukdom ska man kontakta en arborist. Då kan man få hjälp med att ställa diagnos på trädet och komma fram till lämpliga åtgärder. Ibland räcker det med att beskära trädet, men ganska ofta måste man ta bort det.

Träd som måste fällas och som står i bebyggelse nära hus och vägar måste sågas ner bit för bit med så kallad sektionsfällning. Det är den säkraste fällningstekniken och den kallas just också “säker trädfällning”. De flesta arborister erbjuder också hjälp med trädfällning.

Vid sektionsfällning använder man sig vanligtvis av en kranbil eller skylift och lyfter ner de avsågade delarna. Men står trädet väldigt trångt till och det inte går att nå det med en kranbil måste man i stället klättra upp i det. Då firar man i stället ner grenarna med hjälp av rep eller släpper ner dem inom ett avspärrat område.

Rutavdraget gäller på trädfällning

Vill man ha hjälp med att ställa diagnos på ett träd eller ha hjälp med trädfällning i Nacka ska man kontakta ett trädfällningsföretag som är certifierat. Ofta lönar det sig att välja ett företag som inte ligger alltför långt bort. Man får nämligen också betala för den tid det tar för arboristen att köra till och från uppdraget.

Arborister erbjuder även tjänster som stubbfräsning, plantering av träd, upprättande av trädvårdsplan, beskärning med mera. Vid trädfällning brukar man även kunna få hjälp med att frakta bort det avverkade materialet, eller få det sågat till ved så att man i stället kan värma huset med det.

Innan man kontaktar ett trädfällningsföretag och ber om en offert kan det därför vara bra att fundera över hur mycket hjälp man behöver. Som privatperson kan man använda sig av rutavdraget på själva arbetskostnaden. Ibland kan det också löna sig att gå ihop med grannen och beställa trädfällning tillsammans.

Vilken årstid är bäst för trädfällning på Värmdö?

Vid trädfällning på Värmdö finns mycket att ta hänsyn till. Vilken tid på året som är bästa tillfället för att fälla träd kan professionella trädfällare bedöma.

För den som har gamla, skadade eller angripna träd i sin trädgård finns mycket att fundera kring. Kan något göras för att rädda trädet? Många angrepp och skador kan åtgärdas med rätt metoder. Har trädet vuxit sig alltför stort? Behöver det då fällas helt och hållet eller är det kanske hög tid att beskära trädet ordentligt? Men hur mycket och på vilket sätt ska man beskära?

Att anlita en professionell trädfällare med kunskap om väderförhållanden och årstidsvariationer kan vara avgörande för att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Då kan du även få hjälp med att ta hand om alla grenar och allt trä. Trädet tas ner på ett korrekt och säkert sätt och forslas sedan bort i bitar, vanligen i en stor container eller lastbil. Om det inte är så att du vill behålla träet för att använda som ved förstås.

Om du anlitar ett företag för att fälla träd på Värmdö kan du få RUT-avdrag för arbetet. Ett företag med professionella trädfällare ser dessutom till att omgivningen runt det aktuella trädet inte skadas – varken naturen, elledningar eller byggnader.

Bästa årstiden för trädfällning

Andra saker att ta hänsyn till är vilken tid på året som är den bästa för att beskära ett träd eller att fälla trädet. Vissa träd bör beskäras under senvintern, andra under blomning. Görs det vid fel tillfälle kan trädet ta allvarlig skada och på sikt dö.

Vid trädfällning på Värmdö spelar väderförhållanden och årstider en stor roll och kan påverka arbetet på olika sätt. Vintern kan vara en utmaning för trädfällare då kyla och is kan göra arbetet farligt och svårtillgängligt.

På våren är marken ofta mjuk och blöt, vilket kan påverka arbetets effektivitet då tunga maskiner kan fastna eller skada marken. Sommaren är en bra tid för trädfällning eftersom vädret oftast är gynnsamt, men risken för insektsangrepp är högre. På hösten är vädret ofta ostadigt med starka vindar som kan vara farliga för trädfällare.