Solceller i Borlänge – egen elproduktion

Solens ljus ger energi åt nästan allting på vårt jordklot. Med solceller i Borlänge går det alldeles utmärkt att producera elektricitet på det egna hustaket.

Den som för tjugo år sedan påstod att vi skulle kunna producera egen el på våra hustak eller vår mark, blev inte tagen på allvar. Argumenten var flera. Solen lyser ju aldrig i vårt land under sommaren. På vintern når ju solen knappt över horisonten. Och solen lyser mest på tider då vi som minst behöver elektricitet.

Teknikutvecklingen för solceller har varit fantastisk under den senaste tioårsperioden. Effektiviteten, och utbytet, av solinstrålningen har förbättrats drastiskt. Och vi har lärt oss att solen inte måste lysa från en klarblå himmel. El produceras av solpaneler även vid diffus strålning genom molnen. Och energin som genereras under dagen kan lagras i batterier, där elen utnyttjas under dygnets mörka timmar.

Sänk elkostnaderna med solceller i Borlänge

Vi har alla blivit varse att elpriserna ibland går i taket. Orsakerna är flera. Några kärnkraftverk har tagits ur bruk och tillfällig effektbrist kan uppstå. Torra somrar gör att utbytet från våra vattenkraftverk kan bli lågt. Efterfrågan på elektricitet ökar dessutom till följd av att vi vill minska behovet av fossila energikällor. Fordon ska drivas med el och våra smältverk ska producera fossilfritt stål, vilket kräver stor mängd el för elektrolys.

Går det att bekämpa och motverka allt högre elkostnader? Ett något desperat sätt är att teckna timpriser för el. Då kör man sina hushållsapparater vid tidpunkter då elpriset är som lägst och oftast på natten. Men vem vill jobba med sådant när man istället bör sova? Med installation av solceller i Borlänge, på det egna villataket, uppnås många fördelar. Kostnaden för el blir stabil och beroendet av en fluktuerande elmarknad minskar i det närmaste helt och hållet.

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller

Solceller för den som driver lantbruk

Solceller har blivit allt mer populärt för de personer som driver lantbruk, framför allt på grund av att man lockas av tanken på att bli mer självförsörjande.

Flera lantbrukare letar efter sätt att bli mer självförsörjande med el. Solceller har blivit en allt mer populär metod för att uppnå just detta. Genom att man installerar solceller på sin gård, kan man under årets alla dagar producera egen el som går till både verksamheten och hushållet. För många inom både småskaligt och större jordbruk, har detta också blivit ett sätt att hålla kostnader nere.

Det pratas mycket om solceller i media och det lyfts fram både för- och nackdelar. För den som vill vara säker på att man gör en god investering som faktiskt hjälper ens jordbruk, finns gott om metoder man kan ta till för ta reda på de fakta man vill ha för att komma igång.

Solceller speciellt för den som driver lantbruk

Det går att hitta solceller för lantbruk om man söker lite på nätet och tar sig tid att jämföra olika leverantörers produkter och priser. Att man kollar med andra som också använder sig av solceller och frågar dem vilka leverantörer som kan vara bäst är också ett steg i rätt riktning. När man sedan har hittat en leverantör som verkar uppfylla kraven är det bara att be om offert.

Genom att bli självförsörjande med el kan många lantbrukare skära ner på sina kostnader och bli mindre beroende av externa leverantörer. Eftersom elen som man själv producerar kan lagras går det även bra att sälja överskottet om det skulle bli något. Att bruka solenergi är också en bra metod för att främja ren energi. För den som är nyfiken på hur man kan investera i solceller finns mycket värdefull information att förkovra sig i.

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller