Solceller i Borlänge – egen elproduktion

Solens ljus ger energi åt nästan allting på vårt jordklot. Med solceller i Borlänge går det alldeles utmärkt att producera elektricitet på det egna hustaket.

Den som för tjugo år sedan påstod att vi skulle kunna producera egen el på våra hustak eller vår mark, blev inte tagen på allvar. Argumenten var flera. Solen lyser ju aldrig i vårt land under sommaren. På vintern når ju solen knappt över horisonten. Och solen lyser mest på tider då vi som minst behöver elektricitet.

Teknikutvecklingen för solceller har varit fantastisk under den senaste tioårsperioden. Effektiviteten, och utbytet, av solinstrålningen har förbättrats drastiskt. Och vi har lärt oss att solen inte måste lysa från en klarblå himmel. El produceras av solpaneler även vid diffus strålning genom molnen. Och energin som genereras under dagen kan lagras i batterier, där elen utnyttjas under dygnets mörka timmar.

Sänk elkostnaderna med solceller i Borlänge

Vi har alla blivit varse att elpriserna ibland går i taket. Orsakerna är flera. Några kärnkraftverk har tagits ur bruk och tillfällig effektbrist kan uppstå. Torra somrar gör att utbytet från våra vattenkraftverk kan bli lågt. Efterfrågan på elektricitet ökar dessutom till följd av att vi vill minska behovet av fossila energikällor. Fordon ska drivas med el och våra smältverk ska producera fossilfritt stål, vilket kräver stor mängd el för elektrolys.

Går det att bekämpa och motverka allt högre elkostnader? Ett något desperat sätt är att teckna timpriser för el. Då kör man sina hushållsapparater vid tidpunkter då elpriset är som lägst och oftast på natten. Men vem vill jobba med sådant när man istället bör sova? Med installation av solceller i Borlänge, på det egna villataket, uppnås många fördelar. Kostnaden för el blir stabil och beroendet av en fluktuerande elmarknad minskar i det närmaste helt och hållet.