Beställ relining i Stockholm och slipp stambyte

Läckande avloppsledningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i fastigheter i Stockholm. Relining är ett sätt att förebygga att dessa skador uppstår.

Vattenskadecentrum för statistik och publicerar rapporter om vattenskador som orsakas av läckande VA-ledningar. Enligt rapporterna beror 20-30% av uppkomna vattenskador på avloppen. Rapporten gör inte skillnad på de skador som uppkommit på grund av byggfel och de som orsakas av dåligt underhåll.

Det är emellertid tydligt att den svagaste länken ligger i avloppsrören och de läckor eller skador som uppstår blir i många fall kostsamma att åtgärda. Läckor på avloppsrör behöver inte vara stora för att det ska uppstå problem. Ligger rören inbäddade i en vägg eller ett golv kommer vattnet inte vidare utan kapslas in vilket kan resultera i mögel- eller fuktskador.

Fukt- eller mögelskador kan vara bidragande orsaker till ett dåligt och ohälsosamt inomhusklimat. Det är därför nödvändigt att åtgärda dem och då finns det framförallt två möjligheter. Man kan välja att byta ut alla rörstammar eller att använda den moderna metod som kallas relining eller rörinfodring.

Relining är en snabb och ekonomiskt fördelaktig metod att återställa avloppsrör

Traditionell renovering av avloppsrör innebär att man river upp de delar av fastigheten som innesluter rören. Detta är ett omfattande arbete som ger upphov till mycket damm, smuts och oväsen. De boende måste oftast evakueras och arbetet tar lång tid att färdigställa.

Fördelen med att riva upp väggar eller golv kan vara att man då upptäcker eventuella skador. Men med relining inspekteras rören inifrån innan man sätter igång med arbetet och man upptäcker då om rören är skadade och kan ha orsakat en läcka. Skulle det finnas läckor kan man välja att bara byta ut den delen men inte hela systemet.

Företag som utför relining i Stockholm börjar och avslutar alltid arbetet med att inspektera rören med en kamera. Därefter tvättas rören inifrån innan man trycker in den skyddande massa som lägger sig på insidan av rören. Ojämnheter och slitage slätas ut och rören blir som nya. Det skyddande lagret gör dessutom rören starkare. Dokumentationen från den avslutande inspektionen kan man sedan lämna över till sitt försäkringsbolag.

Publicerat den
Kategoriserat som Relining