Säker trädfällning av sjuka träd i Nacka

Har du ett träd på din tomt i Nacka som du tror har drabbats av sjukdom? En expert på trädfällning kan hjälpa dig att ställa diagnos. Här är några råd.


Träd som drabbas av sjukdom kan bli försvagade och tappa sina grenar eller lätt knäckas i vinden. Har man ett träd i sin trädgård som man misstänker är drabbat av sjukdom ska man kontakta en arborist. Då kan man få hjälp med att ställa diagnos på trädet och komma fram till lämpliga åtgärder. Ibland räcker det med att beskära trädet, men ganska ofta måste man ta bort det.

Träd som måste fällas och som står i bebyggelse nära hus och vägar måste sågas ner bit för bit med så kallad sektionsfällning. Det är den säkraste fällningstekniken och den kallas just också “säker trädfällning”. De flesta arborister erbjuder också hjälp med trädfällning.

Vid sektionsfällning använder man sig vanligtvis av en kranbil eller skylift och lyfter ner de avsågade delarna. Men står trädet väldigt trångt till och det inte går att nå det med en kranbil måste man i stället klättra upp i det. Då firar man i stället ner grenarna med hjälp av rep eller släpper ner dem inom ett avspärrat område.

Rutavdraget gäller på trädfällning

Vill man ha hjälp med att ställa diagnos på ett träd eller ha hjälp med trädfällning i Nacka ska man kontakta ett trädfällningsföretag som är certifierat. Ofta lönar det sig att välja ett företag som inte ligger alltför långt bort. Man får nämligen också betala för den tid det tar för arboristen att köra till och från uppdraget.

Arborister erbjuder även tjänster som stubbfräsning, plantering av träd, upprättande av trädvårdsplan, beskärning med mera. Vid trädfällning brukar man även kunna få hjälp med att frakta bort det avverkade materialet, eller få det sågat till ved så att man i stället kan värma huset med det.

Innan man kontaktar ett trädfällningsföretag och ber om en offert kan det därför vara bra att fundera över hur mycket hjälp man behöver. Som privatperson kan man använda sig av rutavdraget på själva arbetskostnaden. Ibland kan det också löna sig att gå ihop med grannen och beställa trädfällning tillsammans.