Elektriker i Norrtälje för säkra installationer

Alla dina installationer av el ska utföras av en behörig elektriker. Om du bor någonstans i Roslagen kan du få hjälp av en skicklig elektriker i Norrtälje.

Den hemmafixare som gör egna elinstallationer lever ett farligt liv. De flesta har hört eller läst om bränder som uppstått till följd av att installationer av el gjorts på ett regelvidrig sätt. Människoliv och materiella värden har förlorats och någon ersättning från försäkringsbolag för skadorna är inte att tänka på.

Inte nog med de skador som kan uppkomma till följd av slarviga installationer. Det är dessutom olagligt att utföra sådant och det är husägaren som bär ansvaret. Varför syssla med sådant som hemmafixare? Ytligt sett kan installationen bli billigare men en yrkesman gör arbetet betydligt snabbare än en lekman och materialkostnaden betingar oftast ett lägre pris.

När är det dags att anlita en elektriker? En elektriker ska naturligtvis anlitas vid alla tänkbara nyinstallationer. Om något fel har uppstått, är elektrikern en oundgänglig hjälpreda för att göra felsökning. Vid ombyggnad och renoveringar behöver oftast nya ledningar dras och nya apparater kopplas in, vilket gör att en elektriker behövs.

Elektriker i Norrtälje och elsäkerhet

Din familj med två små barn ska flytta in en äldre villa strax utanför Norrtälje. Nya hushållsapparater har kopplats in. För att motverka allt högre kostnader för uppvärmning har ni installerat solceller på taket och en luft-luftvärmepump finns på plats. För alla installationer fick ni anlita en elektriker i Norrtälje.

En vecka innan det är dags att flytta in i ert nya hus kommer ett problem upp. “Hur vet vi att husets tidigare ägare gjort korrekta elinstallationer?” frågar din fru. “Bra fråga och det har vi ju inte alls funderat över utan bara tagit för givet”, svarar du. 

Den elektriker ni anlitat tar på sig att besiktiga befintliga och äldre installationer samt lämnar förslag till åtgärder. En enkel men viktig åtgärd är att samtliga uttag för el får petskydd, eftersom familjen har barn som kryper på golven. Ibland kan elektriska apparater bli strömförande. Elektrikern föreslår att en jordfelsbrytare ska sättas in som gör att strömmen bryts om en sådan incident inträffar.