Vilken årstid är bäst för trädfällning på Värmdö?

Vid trädfällning på Värmdö finns mycket att ta hänsyn till. Vilken tid på året som är bästa tillfället för att fälla träd kan professionella trädfällare bedöma.

För den som har gamla, skadade eller angripna träd i sin trädgård finns mycket att fundera kring. Kan något göras för att rädda trädet? Många angrepp och skador kan åtgärdas med rätt metoder. Har trädet vuxit sig alltför stort? Behöver det då fällas helt och hållet eller är det kanske hög tid att beskära trädet ordentligt? Men hur mycket och på vilket sätt ska man beskära?

Att anlita en professionell trädfällare med kunskap om väderförhållanden och årstidsvariationer kan vara avgörande för att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Då kan du även få hjälp med att ta hand om alla grenar och allt trä. Trädet tas ner på ett korrekt och säkert sätt och forslas sedan bort i bitar, vanligen i en stor container eller lastbil. Om det inte är så att du vill behålla träet för att använda som ved förstås.

Om du anlitar ett företag för att fälla träd på Värmdö kan du få RUT-avdrag för arbetet. Ett företag med professionella trädfällare ser dessutom till att omgivningen runt det aktuella trädet inte skadas – varken naturen, elledningar eller byggnader.

Bästa årstiden för trädfällning

Andra saker att ta hänsyn till är vilken tid på året som är den bästa för att beskära ett träd eller att fälla trädet. Vissa träd bör beskäras under senvintern, andra under blomning. Görs det vid fel tillfälle kan trädet ta allvarlig skada och på sikt dö.

Vid trädfällning på Värmdö spelar väderförhållanden och årstider en stor roll och kan påverka arbetet på olika sätt. Vintern kan vara en utmaning för trädfällare då kyla och is kan göra arbetet farligt och svårtillgängligt.

På våren är marken ofta mjuk och blöt, vilket kan påverka arbetets effektivitet då tunga maskiner kan fastna eller skada marken. Sommaren är en bra tid för trädfällning eftersom vädret oftast är gynnsamt, men risken för insektsangrepp är högre. På hösten är vädret ofta ostadigt med starka vindar som kan vara farliga för trädfällare.