Viktigt att tänka på inför en rivning i Stockholm

Ska ni utföra rivningsarbeten i en byggnad? Tänk då på att det kan finnas asbest i byggmaterialet. Ta hjälp av en firma som är experter på rivning i Stockholm.

Ska man riva ut gamla golv, kök och badrum samt byta isolering måste man först ta reda på om dessa innehåller asbest. Finns det asbest i byggnaden måste man nämligen plocka ut detta först eftersom man annars riskerar att kontaminera hela byggnaden. Man behöver ha särskild kunskap för att kunna handskas med asbest på ett säkert sätt. 

Det finns företag som är specialiserade på rivningsarbeten och asbestsanering. De vet vanligtvis i vilka material man kan hitta asbest men de kan även provta olika material. Asbest är egentligen inte farligt så länge man inte rör det. Men börjar man riva ut material som innehåller asbest frigörs det små partiklar, så kallat asbestdamm. 

Dammet är farligt att inandas eftersom det kan orsaka cancer. Det kan också lätt spridas vidare i luften. Vid en asbestsanering måste man därför kapsla in rummen eller byggnaden med plast så att asbestdammet inte sprids. 

Anlita ett företag som är specialiserat på rivning

Vill man ha hjälp med rivning i Stockholm ska man välja ett företag som är certifierat och medlem i Byggföretagen. Då kan man vara säker på att rivningen sker enligt de bestämmelser och regler som finns. Men också att det material som går att återvinna sorteras ut och skickas till just återvinningen.

Hur mycket en rivning kostar beror till stor del på hur mycket material som ska fraktas bort. Men måste byggnaden även saneras från asbest kostar det mer då detta tar tid. Arbetet innebär också vissa risker och de som utför saneringen måste bära särskilda skyddskläder och andningsmasker.

För att inte riskera böter är det viktigt att man skriver ett tydligt avtal med den firma som ska utföra rivningen. Detta ska vara så detaljerat som möjligt. Det är viktigt att det även står när rivningsarbetet ska vara slutfört. Annars finns risken att det drar ut på tiden och man kan drabbas av förseningar i den efterföljande renoveringen eller bygget.

Publicerat den
Kategoriserat som Rivning