Besiktningsman Göteborg – varför anlita en sådan? 

Oavsett om du ska köpa eller sälja ett hus så kommer det att handla om en stor affär. Som säljare så kan det innebära en massa pengar på banken och en tryggare framtid. För dig som köpare så kan det handla om ditt livs största affär och ett hus som ger dig och din familj exakt det ni behöver. Dessutom så brukar det också visa sig vara en bra investering. 

En husaffär kan emellertid också innebära konflikter och tvister. Att det idag syns en tydlig ökning av tvister gällande dolda fel är något att fästa uppmärksamhet på. Genom att anlita en extern besiktningsman i Göteborg i samband med en bostadsaffär så kan man slippa hamna i en sådan situation och, oavsett om man köper eller säljer, göra en tryggare och säkrare affär. 

Många missförstånd om dolda fel 

Ser man till dolda fel så är det en fråga som många har uppfattningar om, men där få egentligen vet vad som gäller. Något som också kan förklara varför det blivit vanligt att tvister kring detta äger rum. 

Dolda fel ska A) inte kunna upptäckas i samband med att huset besiktigas B) inte kunna anses vara förväntat sett till husets ålder och slitage. Det senare kan exempelvis förklaras av att stammarna aldrig blivit bytta i ett äldre hus.

 Som köpare bör man alltså kunna räkna med ett framtida stambyte – eller en relining – och inte kräva pengar av säljaren om detta sker. För många så är en tolkning av dolda fel den att alla fel som upptäcks kan innebära att man som köpare kan ställa ekonomiska krav på säljaren. Så är inte fallet, långt därifrån. Som köpare har man en långtgående undersökningsplikt och just där så bör en professionell besiktningsman i Göteborg anlitas. 

En besiktningsman är aldrig partisk

En besiktningsman i Göteborg kommer att arbeta opartiskt och som en länk mellan köpare och säljare. Han går igenom hela huset okulärt och gör en bedömning av eventuella fel och brister – samt förslag på åtgärder och kostnader för dessa. 

Detta gör att alla fel som syns också dokumenteras och kan användas som ett sätt att exempelvis som köpare förhandla om priset. Säljaren å sin sida blir också trygg med att han säljer ett hus i exakt det skick som köparen räknar med. Oavsett så ligger detta i bådas intresse.