Takläggare i Dalarna kan berätta om det är dags att byta taket

Misstänker du att taket har börjat läcka? En takläggare i Dalarna kan kostnadsfritt besiktiga taket och ta fram en handlingsplan. Här är några användbara tips.

Ett tak som läcker kan ställa till med stora problem. I värsta fall kan man drabbas av fukt- och mögelskador, vilka inte sällan kan vara väldigt kostsamma att åtgärda. Därför ska man 

egentligen regelbundet kontrollera taket. Minst två gånger om året ska man undersöka taket in- och utvändigt. 

Väder och vind utsätter taket för stora påfrestningar och det man ska titta efter är exempelvis om någon takpanna har flyttat på sig eller spruckit. Har man ett plåt- eller papptak ska man försäkra sig om att skarvarna är intakta och inte har börjat släppa. För att vara säker på att taket inte läcker ska man även studera det på insidan uppe på vinden. 

Känner man sig osäker eller obekväm med att själv kontrollera taket kan man ta hjälp av en takläggare. De flesta gör detta kostnadsfritt och man får då förslag på lämpliga åtgärder samt ett kostnadsförslag. Ibland räcker det med underhåll och reparationer medan det i andra fall kan vara aktuellt med ett komplett takbyte.

 En seriös takläggare både lägger nya tak och reparerar gamla

Det finns gott om takläggare i Dalarna men det är tyvärr inte alla som är seriösa. Det finns de som föreslår ett komplett takbyte fastän det kan räcka med att reparera taket. Detta för att kunna fakturera så mycket som möjligt. Ett nytt tak kan kosta en hel del men med takunderhåll och reparationer kan man få taket att hålla dubbelt så länge.

Genom att gå på rekommendationer från vänner och grannar kan man ofta hitta en bra och pålitlig takläggare. Väljer man någon som man hittat på nätet är det viktigt att man tar referenser från tidigare kunder och även ringer upp dessa. En seriös takläggare både lägger nya tak och reparerar gamla.

Ska man lägga om taket är det viktigt att man försäkrar sig om att takläggaren använder material som är anpassat efter nordiskt klimat och som är av bra kvalitet. Detta för att man ska få ett tak som håller riktigt länge.

Publicerat den
Kategoriserat som Tak